EnglishOn - Language Assistance

Zapraszam do kontaktu, odpowiem na każdy mail.

Formularz kontaktowy
* - pola wymagane

Długość zajęć *

Preferowane dni *

Rodzaj kursu *

Długość trwania kursu

Twoje dane:Uwaga: Potwierdzenie zgłoszenia wysyłane jest także na podany e-mail kontaktowy. Proszę sprawdzić pocztę (wiadomość może trafić do folderu SPAM).

Wciśnij przycisk aby wysłać formularz

Dane teleadresowe

EnglishOn - Language Assistance

ul. Cukrowa 15A/11
52-316 Wrocław
tel. kom. +48 0 607 069 556
e-mail : englishon@englishon.pl
Nr konta: mBank 04 1140 2004 0000 3402 6340 7669
NIP: 894-234-75-06
REGON: 021045609


Wyświetl większą mapę w nowym oknie

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu, a także telefonicznie bądź mailowo jest Agnieszka Majchrzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą English On – Language Assistance Agnieszka Majchrzak. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, a dalej ewentualnie w celu wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić, a nawet uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Pana/Pani dane przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi lub przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/ Pani dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Klauzula informacyjna zawierająca szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Administratora znajduje się we Wrocławiu (52-316) przy ul. Cukrowej 15A/11.