Sporo ciekawostek, informacji, porad i fachowej wiedzy o języku angielskim

Schwa/ shwa

Jedyna głoska (samogłoska), która ma swoją nazwę.  Jest bardzo krótka, często wręcz pomijana (w sylabach nieakcentowanych) a jednak spotkała ją nobilitacja w postaci nadania jej hebrajskiej nazwy. Może dlatego, że jest najbardziej popularną głoską w angielskim. W transkrypcji oznacza się ją odwróconą literką ‘e’.

Skomentuj